Föreningen Billingsmetoden® Sverige

Billingsmetoden® Sverige är en liten ideell förening med stora visioner och en önskan att nå ut till kvinnor och par som längtar efter en naturlig och hormonfri metod. Den ursprungliga föreningen (Naturlig familjeplanering i Sverige, NFPS) har funnits sedan 1987 och är partipolitiskt och religiöst obunden liksom Billingsmetoden® Sverige.

Föreningens målsättning
Föreningen arbetar för att sprida kunskap om naturlig familjeplanering vilket innebär att kvinnan utan att behöva använda konventionella preventivmetoder har kontroll över sin reproduktion för att undvika eller uppnå graviditet. Detta stärker kvinnan i hennes kroppskännedom, självkänsla och relation till mannen och det samhälle hon lever i.

Önskar du få handledning i Billingsmetoden?
Läs under fliken Våra handledare! 
Du kan ta kontakt genom formuläret nedan.
Förbered dig genom att läsa handboken Kvinnans mönster av fruktsamhet
Vill du veta mer - Anmäl dig till Introduktionsföreläsning i september 2023, se under fliken Aktuellt!
Önskar du bli handledare? Läs under fliken Aktuellt
Föreningen arbetar för att sprida kunskap genom att:

- handleda.
- utbilda och fortbilda handledare enligt internationella principer.
- informera på vårdutbildningar och i skolor.

Föreningen behöver medlemmar som stöder föreningens målsättning såväl med aktiv opinionsbildning som ekonomiska bidrag.
Hemsidan uppdaterad 2023-04-25
Kvinnans mönster av fruktsamhet
Ny handbok i Billingsmetoden® finns att beställa i bokhandeln/nätbokhandeln som tryckt bok eller E-bok, ny upplaga 2019.

Använd formuläret om du har frågor eller önskar prata med en handledare.

Välkommen att titta runt på vår sida.

Bli stödmedlem
Som medlem får du ta del av nyheter, aktuella utbildningar och medlemsbrev.

Medlemsavgift:

  • Enskild 200 kr
  • Par 300 kr
  • Studerande 150 kr

Avgift insättes på PG 429 36 87-2
Ange namn och mailadress vid inbetalning.

Bli handledare
För att bli handledare krävs att man går en handledarutbildning.

18-19 november 2022 genomfördes en uppdaterad handledarkurs, Basic course i Billingsmetoden® under ledning av två certifierade lärare och handledare. Detta skedde digitalt via ZOOM. Information om anmälan inför nov 2023 finns under Aktuellt.

Vill du veta mer?
En handbok finns i ny upplaga 2019, som tryckt bok eller E-bok att beställa i bokhandeln. Den är skriven av barnmorskorna Irene Ivarsson, Anette Nilsson och Tone Ahlborg.

Handboken, Kvinnors mönster av fruktsamhet, hjälper dig att förstå Billingsmetoden® och lär dig tolka din kropps signaler på fruktsamhet.

Läs mer om handboken under fliken Aktuellt.