Vill du bli gravid?

Chansen att bli gravid ökar väsentligt om man vet när i menscykeln man är fruktsam. Genom att regelbundet observera sitt sekretmönster kan kvinnan veta när hennes fruktsamma fas börjar och slutar. Unga kvinnor har många dagar med fruktsamt sekret, äldre kvinnor har färre dagar, kanske bara en dag. Viktigt är att kunna identifiera den dagen. 

Andra hälsofaktorer har betydelse och menscykeln kan användas som diagnosverktyg.

Läs mer i handboken.