Styrelsen 2024

Ordförande
Sara Beckman Lindberg - Boden
Vice ordförande
Linda Hallgren - Uppsala
Kassör
Tone Ahlborg - Lerum
Sekreterare
Fanny Saint Yves - Göteborg
Ledamöter
Anna Kristensson - Göteborg
Jenni Isaksson - Vänersborg
Matilda Andersson - Värnamo