Bli medlem

Bli stödmedlem så är du med och hjälper föreningen att uppnå sin målsättning:

Föreningen arbetar för att sprida kunskap om naturlig familjeplanering vilket innebär att kvinnan utan att behöva använda konventionella preventivmetoder har kontroll över sin reproduktion för att undvika eller uppnå graviditet. Detta stärker kvinnan i hennes kroppskännedom, självkänsla och relation till mannen och det samhälle hon lever i.

Föreningen arbetar för att sprida kunskap genom att:
- handleda.
- utbilda och fortbilda handledare enligt internationella principer.
- informera på vårdutbildningar och i skolor.

Föreningen behöver medlemmar som stöder föreningens målsättning såväl med aktiv opinionsbildning som ekonomiska bidrag.

Medlemsavgift:

  • Enskild 200 kr
  • Par 300 kr
  • Studerande 150 kr

Betalning: Swish 123 328 01 87 eller PG 429 36 87-2
Ange namn och mailadress vid inbetalning. Din mailadress är viktig för att du ska kunna nås av information från föreningen.