Vill du lära känna din kropp?

Allt som händer under menstruationscykelns olika faser kan göra dig mer kroppsmedveten och du kan lära dig vad de känslomässiga och kroppsliga förändringarna betyder. I olika skeden i livet hjälper den kunskapen dig att:

  • leva i harmoni med din kropp
  • planera en graviditet
  • undvika att bli gravid utan att behöva tillföra hormoner

Billingsmetoden® har funnits internationellt sedan 1950-talet och är en naturlig familjeplaneringsmetod som bygger på många års vetenskapliga studier. Metoden ger kunskap om vilka dagar i menscykeln kvinnan är fruktsam.

Metoden förutsätter inga regelbundna cykler och kan därför användas i olika perioder av livet. Som preventivmetod är säkerheten i nivå med p-pillrets förutsatt att reglerna följs.

Billingsmetoden® förväxlas ofta med säkra perioder, en metod där beräkning av när de fruktsamma dagarna infaller är en kvalificerad gissning baserad på tidigare menscyklers längd. Billingsmetoden® däremot är baserad på vetenskapliga grunder.


Billingsmetoden® är enkelt att lära sig då en enbart gör dagliga observationer och dokumentation av sekretet från livmoderhalsen på papper eller i en app, ingen termometer eller andra mätverktyg behövs. En förändring från torra dagar till en mer fuktig känsla kan innebära att det fruktsamma sekretet har börjat bildas och utvecklas varje dag till mer vått och slutligen halt. Den sista dagen med hal känsla är den så kallade fruktsamhetstoppen. Därefter väntar paret tre extra dagar innan de sen resten av menscykeln kan ha helt oskyddat sex utan att bli gravida, eftersom ägglossningen bara sker en gång i månaden. 

Det finns fyra regler att följa som gör att detta blir en mycket säker metod. Genom att dagligen observera och registrera din kropps tecken på fruktsamhet kan du lära dig förstå din kropps förändringar under menscykelns olika dagar. Genom observationer av ditt sekretmönster kan du alltså veta när du är i en fruktsam fas och när du är ofruktsam. Du kan lära dig förstå både kroppsliga och känslomässiga förändringar som du upplever under menscykeln. Den medvetna kroppskunskapen ger ett ökat självförtroende och självtillit. Att redan i tonåren lära sig hur den egna kroppen fungerar stärker självförtroendet. Du lär dig även känna igen avvikelser i sekretmönstret och när du ev. kan behöva uppsöka läkare. 

Vill du veta om Billingsmetoden kan vara något för dig och vill prova metoden, börja med att läsa "Kvinnans mönster av fruktsamhet - handbok i Billingsmetoden", BoD förlag 2019. Däremot ska metoden alltid läras tillsammans med en handledare, oavsett om du vill bli gravid eller undvika graviditet. En lista över certifierade handledare hittar du HÄR.


Ladda gärna ner vårt kartföringsblad, som är uppdaterat efter BillingsApps layout här.